Новости

При каких условиях операции по поставке товаров/услуг должников освобождаются от НДС на основании п. 46 подраздела 2 раздела XX НКУ?

18.10.2019 / 17:30

Пунктом 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції платника податку — боржника з постачання товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із Законом України від 14 червня 2016 року № 1414-VIII «Про фінансову реструктуризацію» (далі — Закон № 1414), або плану санації, затвердженого згідно із ст. 6 Закону № 2343 з урахуванням особливостей, встановлених Законом № 1414. Під час здійснення операцій з постачання товарів, що звільняються від оподаткування ПДВ згідно з п. 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, платник податку — боржник не застосовує норми п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 розділу V ПКУ щодо нарахування податкових зобов'язань або коригування раніше нарахованих податкових зобов'язань та/або сум ПДВ, віднесених де складу податкового кредиту у зв'язку з таким постачанням.

Слід зазначити, що режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється не на осіб, а на операції платника податку — боржника з постачання товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами.

Таким чином, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється на операції платника податку — боржника з постачання товарів (у тому числі самостійно виготовлених товарів) за умови якщо компенсація (оплата), отримана платником податку — боржником від покупця за такі товари, буде використана виключно для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із вимогами Закону № 1414, або плану санації, затвердженого відповідно до статті 6 Закону № 2343.

При цьому для платників податку, по яких порушено провадження у справі про банкрутство, нормами ПКУ не встановлено обмежень щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного п. 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

/ІПК від 08.10.2019 р. № 657/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/