Новости

До предмета камеральної перевірки включено своєчасність сплати узгодженої суми податкового зобов’язання

24.10.2019 / 17:00

Камеральна перевірка є одним з видів податкових перевірок та способом здійснення податкового контролю, що проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків та даних системи електронного адміністрування ПДВ.

Особливості камеральної перевірки полягають у тому, що її проведення не потребує наказу керівника податкового органу або іншого спеціального дозволу чи направлення, згоди платника податків та його присутності. Метою камеральної перевірки є виявлення в поданій звітності інших даних систем електронного адміністрування, єдиних реєстрів, арифметичних та/або методологічних помилок, які призвели до заниження або завищення податкового зобов’язання чи інших порушень. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Камеральною перевіркою охоплюються лише ті показники документів, які належать до податкової звітності та мають значення для правильності обчислення платником об’єкта оподаткування та суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

З 01.01.2017 р. — дата набрання чинності Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» — розширено предмет камеральної перевірки та включено до нього своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання. До цього моменту контролюючий орган не був наділений правом перевіряти своєчасність справляння платниками податків узгоджених сум грошового зобов’язання в рамках камеральної перевірки. Достовірність, повнота, своєчасність нарахування та сплати платником податків податкових зобов’язань могли бути перевірені контролюючим органом під час здійснення документальних перевірок у порядку, передбаченому статтями 77, 78 ПКУ.

Отже, контролюючий орган вийшов за межі предмета камеральної перевірки та прийняв протиправні ППР про застосування штрафних (фінансових) санкцій на підставі п. 126.1 ст. 126 ПКУ.

/Постанова ВС від 17.09.2019 р. у справі № 815/459/14/