Новости

Освобождаются ли от уплаты налога на недвижимость организации, осуществляющие деятельность в сфере профессионально-технического образования?

25.10.2019 / 10:30

Від сплати податку на нерухомість звільняються будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, що використовуються для надання освітніх послуг і належать суб’єкту господарювання, який отримав ліцензію на надання освітніх послуг.

Враховуючи те, що заклад загальної середньої освіти — це заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти, а заклад дошкільної освіти — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту, то для організації, яка здійснює діяльність у сфері професійно-технічної освіти, не вбачається підстав для звільнення від оподаткування податком на нерухомість.

/ІПК від 18.10.2019 р. № 833/ІПК/21-22-04-04-08/