Новости

Если по условиям контракта получателем товара является один человек — нерезидент, а оплата осуществлена другим лицом — нерезидентом: как составить НН?

25.10.2019 / 16:00

Відповідно до пп. 195.1.1 ст. 195 ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою. При цьому товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному КМУ, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог МКУ.

Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 ст. 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити, як порядковий номер та дата складання податкової накладної, повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, —  продавця товарів/послуг.

Крім того, відповідно до підпунктів «г» та «д» п. 201.1 ст. 201 ПКУ зазначаються податковий номер платника податку (продавця та покупця) та повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — покупця (отримувача) товарів/послуг.

З урахуванням вищезазначеного податкова накладна за операцією з постачання товарів/послуг повинна складатися і реєструватися в ЄРПН особою, яка здійснює постачання таких товарів/послуг, на особу, яка вказана в договорі як покупець та якій здійснюється постачання товарів/послуг, та за конкретною господарською операцією з постачання товарів/послуг.

Отже,  незалежно від того, що згідно з умовами контракту виконання обов’язку щодо оплати за пиломатеріали покладено на одного нерезидента, податкова накладна складається на нерезидента-покупця (отримувача) товару.

Відповідно до Порядку № 1307 така податкова накладна не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та в ній робиться позначка 07 — Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України. У графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (П І Б) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «300000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. У графі 8 табличної частини розділу Б податкової накладної зазначається код ставки ПДВ - 901. У графі 10 зазначається обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ. Графа 11 в такій накладній не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються).

/ІПК від 18.10.2019 р. № 839/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/