Новости

Использование воды из подземного пространства с буровых скважин не для хоздеятельности: уплачивать ли рентную плату?

28.10.2019 / 18:00

Товариство, що використовує обсяги води вилучені з підземного простору із свердловини для цілей, що не пов’язані з провадженням господарської діяльності в обсязі, що не перевищує 5 м3 на добу, є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин із об’єктом оподаткування — обсяг вилученої (добутої) з надр підземної води, яка не потребує первинної переробки (п. 252.3 ст. 252 ПКУ).

/ІПК від 18.10.2019 р. № 851/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/