Новости

Отрицательное значение по НДС: нюансы использования в отчетности

30.10.2019 / 16:30
Отрицательное значение по НДС: нюансы использования в отчетности

Офіс великих платників податків ДПС звертає увагу платників на відображення та основні напрямки використання від'ємного значення в податковій декларації з ПДВ.

Від’ємне значення між сумою задекларованих у звітному періоді податкових зобов’язань (рядок 9 декларації) і сумою податкового кредиту (рядок 17 декларації) відображають у рядку 19 декларації. Платник ПДВ може використати його в таких напрямах, яке й відображає в розділі III декларації з ПДВ, зупинимося на кожному окремо.

1. Погасити або зменшити податковий борг з ПДВ у разі його наявності (рядок 20.1)

Згідно п. 200.4 ст. 200 ПКУ сума від’ємного значення ПДВ перш за все спрямовується в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ. Що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно Кодексу). Водночас таке зарахування можливе лише в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 (реєстраційного ліміту, який визначається за формулою) на момент отримання контролюючим органом податкової декларації з ПДВ.

При цьому з огляду на вимоги пп. 14.1.39 та пп. 14.1.175 ст. 14 ПКУ податковим боргом вважається не лише несплачена сума податкових зобов'язань, а й непогашені штрафні (фінансові) санкції та пеня. Відповідно у рядку 20.1 декларації можна врахувати суми штрафів і пені, які обліковуються в інтегрованій картці платника ПДВ, але загальна сума не може бути більшою за від'ємне значення ПДВ у рядку 19.

2. Заявити бюджетне відшкодування (рядок 20.2) на свій поточний рахунок в банку (рядок 20.2.1) або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до держбюджету (рядок 20.2.2).

У разі відсутності податкового боргу з ПДВ або якщо після погашення податкового боргу з ПДВ наявний залишок від'ємного значення ПДВ, у платника з'являється право повернути від'ємний ПДВ на свій поточний рахунок у банку, але за умови дотримання норм пп. «б» п. 200.4 ст. 200 ПКУ.

Згідно з пп. «б» п. 200.4 ст. 200 ПКУ платник має право заявити суму від'ємного значення до бюджетного відшкодування, у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх і звітному податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг) або до Державного бюджету України (у разі імпорту), в частині, що не перевищує реєстраційний ліміт на момент подання декларації до контролюючого органу.

Усі заяви на отримання бюджетного відшкодування, подані платниками ПДВ, реєструються в Реєстрі заяв про повернення сум бюджетного відшкодування, який ведеться згідно Порядку № 26.

Якщо під час перевірки (камеральної чи документальної) порушень не буде виявлено, сума бюджетного відшкодування вважатиметься узгодженою з дня, що настає за днем закінчення граничного строку проведення перевірки.

Інформацію про узгодженість бюджетного відшкодування та його суму контролюючий орган відображає в Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування наступного робочого дня після його узгодження. І вже на наступний операційний день за днем її відображення в реєстрі вона стає доступною казначейству. Далі казначейство протягом п'яти операційних днів перераховує узгоджену суму бюджетного відшкодування на поточний банківський рахунок платника (п. 200.13 ст. 200 ПКУ).

Порядок зарахування від'ємного значення ПДВ у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, такий самий, що й у разі повернення від'ємного ПДВ на рахунок платника. Відмінність полягає в тому, що в цьому випадку в декларації замість рядка 20.2.1 треба заповнювати рядок 20.2.2. Крім цього виникає необхідність заповнити таблицю 1 частини «б» Д4 і навести в ній податкові платежі, у рахунок яких буде спрямовано суму бюджетного відшкодування.

3. Зарахувати до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 21).

Якщо відсутній податковий борг з ПДВ і платник не подав заяву на отримання бюджетне відшкодування, тоді від'ємне значення ПДВ з рядка 19 одразу переноситься до рядка 21 декларації. При цьому зазначену в рядку 21 суму від'ємного значення ПДВ слід розкласти за періодами його виникнення в таблиці 1 додатка Д2 до декларації, а в наступному місяці цю суму слід відобразити в рядку 16.1 декларації.