Новости

Благотворительная помощь в пользу резидента Испании: при каких условиях освобождается от налогообложения?

31.10.2019 / 10:30

Підпунктом 103.4 ст. 103 Кодексу встановлено, що підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі — довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

При цьому довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України (п. 103.5 ст. 103 Кодексу).

Враховуючи зазначене, у разі здійснення резидентом України на користь резидента Іспанії виплат, які згідно з законодавством України є благодійною допомогою, з метою звільнення таких виплат від оподаткування відповідно до ст. 14 Конвенції між Урядом СРСР та Урядом Іспанії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, яка набула чинності 07.08.1986 р. нерезидент-отримувач (бенефіціар) цієї благодійної допомоги повинен надати довідку про резиденцію, яка має відповідати вимогам порядку, встановленого ст. 103 Кодексу.

/ІПК від 28.10.2019 р. № 1045/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/