Новости

Ратифицировано изменения в Соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром

31.10.2019 / 18:00

Верховна Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

У відносинах між Україною та Кіпром діє Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи від 8 листопада 2012 року.

З метою приведення положень зазначеної Конвенції до модельної Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку щодо податків на доходи і капітал 11 грудня 2015 року в м. Києві  був укладений Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Положеннями Протоколу передбачено:

- оподаткування дивідендів за ставкою 5 % — якщо фактичним власником дивідендів є компанія (яка не є товариством), яка володіє безпосередньо принаймні 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди та інвестувала в придбання акцій чи інших прав компанії еквіваленті не менше 100 000 євро) та 10 % — в усіх інших випадках;

- збільшено розмір ставки оподаткування процентів — з 2 % до 5 % (запропоновані ставки відповідають загальній практиці укладення Україною таких конвенцій та протоколів до них з іншими країнами світу (аналогічні за розмірами ставки містяться у переважній більшості конвенцій та протоколів до них, укладених нашою державою);

- внесено зміни щодо оподаткування доходів від відчуження часток у компаніях, питома вага вартості нерухомого майна яких складає більше 50 % вартості усього майна (активів) таких компаній (в чинній конвенції відповідні доходи звільняються від оподаткування в Україні).