Новости

Статус фіктивного підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю

04.11.2019 / 13:40

Апеляційний суд, оцінивши викладені у вироку суду обставини про те, що керівниками ТОВ були особи, які за грошову винагороду оформили суб’єкти господарювання і у подальшому фінансово-господарську діяльність не здійснювали, бухгалтерський та податковий облік не вели, дійшов правильного висновку про невідповідність вимогам закону первинних документів цих товариств, а отже, і відсутність законних підстав для формування позивачем податкового кредиту внаслідок спірних операцій.

Ураховуючи наведене, суд дійшов правильного висновку про те, що недоведеність фактичного здійснення господарських операцій з цими контрагентами позбавляє первинні документи за операціями з ними юридичної значимості для цілей формування витрат та податкового кредиту навіть за наявності правильно оформлених за зовнішніми ознаками та формою, але недостовірних та у зв’язку з цим юридично дефектних первинних документів (незважаючи на наявність у позивача доказів сплати цим контрагентам вартості товарів/послуг, якщо рух коштів не забезпечений зв’язком з реальною господарською діяльністю учасників цих операцій).

Верховним Судом України неодноразово з метою усунення неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права зазначалось, що факт фіктивності господарської діяльності не може залишитися неврахованим судами, оскільки статус фіктивного підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю навіть за формального підтвердження її первинними документами. Тому первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту та витрат, виписані контрагентом, фіктивність господарської діяльності якого встановлена вироком суду, не можуть вважатися належно оформленим та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а отже, віднесення, зокрема, відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту, є безпідставним.

Податкові накладні, які стали підставою для формування податкового кредиту, виписані від імені осіб, які заперечують свою участь у створенні та діяльності контрагентів платника податків, зокрема у підписанні будь-яких первинних документів, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг. Через це віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду не вважає за необхідне відступити від зазначених висновків Верховного Суду України.

/Постанова ВС від 27.08.2019 р. у справі № 815/2833/18/