Новости

Представництво нерезидента, яке здійснює винятково підготовчі або допоміжні функції, підлягає звільненню від сплати податку на прибуток в Україні

05.11.2019 / 14:00

Правовий аналіз норм податкового законодавства дає підстави для висновку, що обов`язок сплати податку на прибуток у представництва нерезидента виникає за наявності одночасно двох обставин: представництво одержує доходи з джерелом походження з України та має статус постійного.

Cудами попередніх інстанцій установлено, що представництво виконує виключно підготовчі або допоміжні функції для забезпечення основної діяльності материнської компанії-нерезидента, не здійснюючи при цьому господарської діяльності материнської компанії. Основними видами діяльності представництва є представництво інтересів компанії перед юридичними особами, підприємствами, корпораціями, установами, організаціями та державними органами, а також фізичними особами; дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки; збір та поширення інформації, пов`язаної з послугами компанії; просування на ринку України послуг Компанії, а також їх клієнтів, сприяння їх інтересам та підсилення
їх позицій у відносинах з юридичними особами, підприємствами, корпораціями, установами, організаціями та державними органами влади всіх рівнів.

Натомість податковий орган визначив об`єкт оподаткування на підставі обсягу фінансування. На думку Суду, такий підхід суперечить вимогам Конвенції між Урядом України і Урядом Австрії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень, адже зазначені кошти були перераховані позивачу не в межах господарських відносин, тому за своїм змістом вони залишаються коштами материнської компанії, які вже були оподатковані за межами України. Відповідно, при їх повторному включенні до складу оподатковуваних доходів позивача виникає подвійне оподаткування.

Оскільки представництво не є юридичною особою та одержує кошти від материнської компанії для забезпечення його утримання, на думку колегії суддів, суди дійшли правильного висновку про те, що представництво нерезидента підлягає звільненню від сплати податку на прибуток в Україні, оскільки здійснює виключно підготовчі або допоміжні функції для забезпечення основної діяльності материнської компанії — нерезидента, не здійснюючи при цьому жодного з видів її господарської діяльності та не маючи ознак постійного представництва.

Доводи контролюючого органу про те, що представництво здійснює самостійну господарську діяльність, колегія суддів відхилила через відсутність належних доказів укладення позивачем господарських договорів з юридичними особами — резидентами (фізичними особами — підприємцями або фізичними особами) з метою отримання доходу.

Контролюючим органом також не надано доказів, які б свідчили, що діяльність позивача була спрямована на досягнення економічних і соціальних результатів та від такої діяльності представництвом отримано дохід (прибуток) нерезидента, який оподатковується в загальному порядку.

З огляду на вищевикладене, суди дійшли обґрунтованого висновку, що діяльність представництва повинна кваліфікуватись як така, що має підготовчий та допоміжний характер, у зв`язку з чим доводи відповідача про те, що позивач є постійним представництвом нерезидента та його доходи повинні оприбутковуватись та оподатковуватись у загальному порядку, обґрунтовано відхилено судами попередніх інстанцій.

/Постанова ВС від 30.09.2019 р. у справі № 826/6947/15/