Новости

Исправление ошибок в декларации по налогу на прибыль в связи с подачей приложения ТЦ: уплачиваем ли штраф и пеню?

05.11.2019 / 16:30

Офіс великих платників податків нагадує, що у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету. (пп. 39.5.4.1 ст. 39 ПКУ).

У разі проведення платником податку самостійного коригування відповідно до пп. 35.5.4.1 ПКУ подається додаток ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку» податкової декларації з податку на прибуток, крім того, сума переноситься в додаток РІ «Різниці», що збільшує суму податкового зобов’язання з податку на прибуток.

У разі коли платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ПКУ, зокрема, надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 цього Кодексу у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним (абзаци 3 — 4 п. 50.1 ст. 50 ПКУ).

Крім того, згідно з пп. 129.1.3 ПКУ при нарахуванні суми податкового зобов'язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 цього Кодексу, — після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 ст. 39 ПКУ), наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання.