Новости

В Украине могут внедрить электронную ТТН

06.11.2019 / 12:00

Боротьба з нелегальним обігом товарів, так званими «скрутками», та «схемами» ухилення від сплати податків при імпорті товарів вимагає суттєвого посилення контролю на митниці і запровадження ефективної системи контролю за переміщенням, перепродажем та реалізацією ризикових категорій товарів у країні.

Для досягнення мети під час круглого столу з обговорення ініціатив бізнесу щодо впровадження реєстрації товарно-транспортних накладних було запропоновано створити комплексну систему контролю за ланцюжком постачання та реалізації товарів шляхом:

Етап 1: Впровадження електронної видаткової/товарно-транспортної накладної (е-ВТТН)

- універсальний первинний документ, що засвідчує перехід права власності і переміщення товарів на заміну звичайних видаткових накладних, ТТН та інших документів, що засвідчують факт переміщення товарів. Обов'язковим є реєстрація е-ВТТН у відповідному реєстрі е-ВТТН. Також необхідним є надання контролюючим органам доступу до даних реєстру е-ВТТН задля фізичного контролю переміщення товарів та побудови ризикоорієнтованої системи пост-аудиту. Вступає в дію з 2020 року для складних побутових товарів, горіхів, виробів з металу, а потім, за підсумками апробації розширюється рішенням КМУ в межах встановлених законом.

Етап 2: Інтеграція системи реєстрації е-ВТТН та СЕА ПДВ – реєстрація ПН при постачанні товару відбувається лише за наявності зареєстрованої відповідної е-ВТТН (автоматично заповнюється ПН інформацією, яка міститься в е-ВТТН); Термін впровадження потребує уточнення, апробація здійснюється на одному виді товарів (горіхах), після чого поширюється на всі, для яких обов'язкова реєстрація е-ВТТН.

Етап 3: Запровадження Єдиної системи обліку руху товарів (ЄСОРТ) – системи контролю фізичних об'ємів постачання товарів, що дозволяє зареєструвати е-ТТН в Реєстрі е-ТТН виключно в межах ліміту залишку товарів, за прикладом реєстрації ПН в ЄРПН в межах ліміту по формулі СЕА ПДВ (можливо відвантажити лише те, що було легально закуплено або вироблено). Дозволяє відмовитися від призупинення реєстрації ПН, що реєструються при постачанні відповідних товарів. Запроваджується в тестовому режимі з 2022 року, та застосовується виключно для товарів найвищої категорії ризику (горіхи), які вимірюються в одиницях маси або об'єму (тони, літри, кубометри, тощо) та однозначно ідентифікуються за повним кодом УКТЗЕД. Після успішної реалізації перелік товарів може бути розширено Кабміном, в межах переліку товарів високої категорії ризику, передбачених законом.

Етап 4: Впровадження системи обліку переміщення обсягів постачання товарів, для яких можливо запровадити єдині універсальні одиниці виміру, але які не можуть бути однозначно ідентифіковані за повним кодом УКТЗЕД. Терміни вимагають уточнення, пропонується реалізувати наступним законопроектом з урахуванням досвіду реалізації попередніх етапів.

З 2020 року, для встановленого законом переліку ризикових категорій товарів (РКТ) вводиться обов'язкове складання і реєстрація в Реєстрі е-ВТТН, яка має статус первинного документу.

Контролюючі органи отримують доступ до даних Реєстру е-ВТТН про переміщення і перехід права власності на РКТ, що дозволяє їм побудувати ризикоорієнтованої систему проведення пост-аудиту. На першому пілотному етапі до РКТ пропонується включити тільки складні побутові товари, а потім, за підсумками апробації розширити рішенням КМУ в межах встановлених законом.

 

Концепція запровадження системи обліку руху товарів