Новости

Курсова різниця, що виникла внаслідок знецінення національної валюти щодо валюти прощеного боргу (кредиту), не відноситься до доходів платника податку

07.11.2019 / 09:40

До бази оподаткування ПДФО абзацом «д» пп. 164.2.17 ст. 164 ПКУ віднесена основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов`язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50 % в однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Натомість Законом України від 09.04.2015 р. № 321-VIII підрозділ 1 розділу XX ПКУ було доповнено восьмим пунктом. За змістом цього пункту не вважається додатковим благом платника податку та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума, прощена (анульована) кредитором у розмірі різниці між основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, визначена за офіційним курсом НБУ на дату зміни валюти зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом НБУ станом на 01.01.2014 р., а також сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені) за такими кредитами, прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Норми цього пункту застосовуються до фінансових кредитів в іноземній валюті, не погашених до 01.01.2014 р. Дія абзацу першого цього пункту поширюється на операції з прощення (анулювання) кредитором боржникові заборгованості за фінансовим кредитом в іноземній валюті, що здійснювалися починаючи з 01.01.2015 р.

Тобто курсова різниця, що виникла внаслідок знецінення національної валюти щодо валюти прощеного боргу (кредиту), не відноситься до доходів платника податку та не підлягає оподаткуванню.

Отже, до правовідносин, які виникли у зв'язку з прощенням банками з 01.01.2015 р. боргу позичальникам за кредитами в іноземній валюті, які не було погашено до 01.01.2014 р. та валюту зобов'язання за якими було змінено з іноземної на національну, застосовуються норми п. 8 підрозділу 1 розділу XX ПКУ.

Застосування вимог абзацу «д» пп. 164.2.17 ст. 164 ПКУ має місце виключно у разі перевищення суми прощеного (анульованого) кредитором боргу над сумою курсової різниці, обрахованої за правилами, встановленими п. 8 підрозділу 1 розділу XX ПКУ.

Аналіз п. 8 підрозділу 1 розділу XX ПКУ свідчить про те, що прощена (анульована) кредитором сума (розмір якої дорівнює різниці між основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, визначеною за офіційним курсом НБУ на дату зміни валюти зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом НБУ станом на 1 січня 2014 року) не вважається додатковим благом платника податку та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за наявності всіх обов'язкових умов: 1) фінансовий кредит в іноземній валюті не був погашений станом на 01.01.2014 р.;

2) операція з прощення (анулювання кредиту) здійснена після 01.01.2015 р.; 3) відбулася зміна валюти зобов'язання за кредитом з іноземної валюти у гривню.

/Постанова ВС від 01.10.2019 р. у справі № 826/4578/17/