Новости

Дії контролюючого органу без прийняття податкових повідомлень-рішень не спричиняють правових наслідків для платників податків

07.11.2019 / 18:00

Колегія суддів вважає правильним висновок суду першої інстанції, що дії контролюючого органу щодо оформлення акта про неможливість проведення перевірки з відображенням у ньому окремих відомостей не відповідають критерію юридичної значимості, не створюють для платника жодних правових наслідків у вигляді виникнення, зміни або припинення його прав та не породжують для нього будь-яких обов’язків.

Матеріали справи не містять доказів зміни контролюючим органом задекларованих позивачем показників податкових зобов’язань та податкового кредиту, як не містять і доказів прийняття контролюючим органом податкових повідомлень-рішень на підставі акта про неможливість проведення перевірки.

Дії контролюючого органу щодо внесення до інформаційної системи «Податковий блок» змін показників податкової звітності суб’єктів господарювання в частині податкового кредиту та податкових зобов’язань на підставі податкової інформації без прийняття податкових повідомлень-рішень не породжують правових наслідків для платників податків та не порушують їхні права. Розміщена в цій системі інформація є службовою та використовується податковими органами для обробки зібраної інформації в автоматичному режимі (використовується для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань) з метою здійснення податкового контролю.

/Постанова ВС від 04.09.2019 р. у справі № 810/4090/14/