Новости

Какой коэффициент рентабельности горного предприятия применяется за ІІІ квартал 2019 года для исчисления обязательств по рентной плате?

11.11.2019 / 10:00

Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за ІІІ квартал 2019 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 50,89 % — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки Нацбанку України.

ЗІР, категорія 130.04