Новости

Документи є підставою для одержання податкової вигоди, якщо відомості у цих документах повні, достовірні та несуперечливі

11.11.2019 / 15:30

Аналіз ПКУ дає підстави для висновку про те, що у разі нез'ясування платником податків наявності повноважень у представника контрагента щодо укладення угоди, у здійсненні господарської операції та оформленні первинних документів, така поведінка може свідчити про наявність умислу на безпідставне одержання податкової вигоди та тягнути за собою ризик настання негативних наслідків для такого платника.

Йдеться, зокрема, про неврахування для цілей податкового обліку господарських операцій, підтверджених документами, оформленими з порушенням приписів чинного законодавства.

При цьому факт фіктивності господарської діяльності не може залишитися неврахованим судами, оскільки статус фіктивного підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю навіть за формального підтвердження її первинними документами.

Первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту та витрат, виписані контрагентом, фіктивність господарської діяльності якого встановлена вироком суду, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними придбання товарів, робіт чи послуг. Тому віднесення, зокрема, відображених у цих документах сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним.

Водночас суди попередніх інстанцій згадувані вище обставини не встановлювали, незважаючи на те, що вони мають істотне правове значення. Надання податковому органу належним чином оформлених документів, передбачених законодавством про податки та збори, з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо податковий орган не встановив та не довів, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі.

Про необґрунтованість податкової вигоди можуть свідчити, зокрема, підтверджені доказами доводи податкового органу про наявність таких обставин:

  • неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;
  • відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв'язку з відсутністю управлінського або технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів.

У зазначеній справі недослідженими залишилися обставини наявності у контрагента позивача технічної можливості виконання укладеної угоди з урахуванням (наявності основних фондів, транспортних засобів та відповідних трудових ресурсів), понесення ним витрат, пов'язаних з реальним здійсненням господарської діяльності.

/Постанова ВС від 01.10.2019 р. у справі № 826/5825/18/