Новости

Заполнение отчетов № 1-РС, № 2-РС: какие единицы измерения применяются?

11.11.2019 / 17:30

Одиницею виміру, яка застосовується при складанні звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» (далі – Звіт № 1-РС) є декалітр у перерахунку на безводний спирт (далі —  б. с). У графах 3 — 10 розд. І «Рух спирту» та у графі 4 розд. II «Реалізація спирту» Звіту № 1-РС показники заповнюються з округленням до трьох знаків після коми.

Одиницею виміру, яка застосовується при складанні звіту № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» (далі – Звіт № 2-РС) є декалітр, у перерахунку на безводний спирт (далі — б. с.) та декалітр.

У графах 4 — 13 розд. І «Обіг алкогольних напоїв» та у графі 6 розд. II «Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів» Звіту № 2-РС показники заповнюються з округленням до трьох знаків після коми.

ЗІР, категорія 115.05