Новости

Наявність неузгоджених податкових зобов’язань — не підстава для відмови у наданні висновку про повернення надміру сплачених сум грошових зобов’язань

12.11.2019 / 13:30

Аналіз ПКУ дає змогу дійти висновку, що обов’язковою передумовою повернення платникові податків надміру/помилково сплачених коштів є одночасна наявність таких обставин:

1) відсутність у такого платника податкового боргу;

2) подання платником податків заяви про повернення коштів протягом 1095 днів від дня виникнення переплати;

3) відповідність поданої заяви вимогам п. 43.4 ст. 43 ПКУ. За наслідками подання відповідної заяви орган ДФС у визначені законом строки повинен або підготувати висновок про повернення такої суми, або надати письмову відмову у поверненні коштів з бюджету з пропозицією проведення звірення стану рахунків (у разі відсутності в інформаційних базах даних ДФС відомостей щодо розміру заявленої до повернення суми).

Суди попередніх інстанцій правильно врахували той факт, що при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили. За таких обставин грошові зобов’язання за оскарженими в судовому порядку ППР не вважаються узгодженими та, відповідно, не набувають статусу податкового боргу. Законодавство не визначає таких підстав для відмови у наданні висновку про повернення надміру сплачених сум грошових зобов’язань як наявність неузгоджених податкових зобов’язань.

Посилання скаржника на існування ймовірності винесення судових рішень на користь податкового органу, що свідчитиме про узгодження податкового боргу, визнаються колегією суддів безпідставними та такими, що ґрунтуються на припущеннях. До моменту набрання законної сили відповідних судових рішень відсутні підстави вважати підтвердженою наявність у платника податкового боргу за визначеними контролюючим органом грошовими зобов’язаннями. У разі винесення судових рішень на користь органу ДФС питання стягнення відповідного боргу до бюджету має вирішуватись у встановленому законом порядку.

/Постанова ВС від 08.10.2019 р. у справі № 1540/3759/18/