Новости

Ликвидационный баланс: по каким формам составляется и когда представляется в ГНС?

13.11.2019 / 12:00

Ліквідаційний баланс складається:

  • юридичними особами всіх форм власності (крім банків та бюджетних установ) за формою № 1; 
  • мікропідприємствами, малими підприємствами, які визнані такими відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, за формою № 1-м або № 1-мс;
  • суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі за формою № 1-дс;
  • банками за формою затвердженою Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України.

При цьому ліквідаційний баланс подається до органу ДПС за основним місцем обліку платника після його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

ЗІР, категорія 102.23.02