Новости

Первинні документи, що містять недостовірну інформацію, не можуть бути підставою для відображення показників операції в податковому обліку

13.11.2019 / 15:30

Положення ПКУ презумують реальний характер операцій з постачання. Наявність у покупця належно оформлених податкових накладних та первинних документів, виписаних для оформлення господарської операції з постачання, не є безумовною підставою, що породжує право на податковий кредит. У разі коли такої операції не відбулося, первинні та інші документи, виписані для її оформлення як такі, що містять недостовірну інформацію, не можуть бути підставою для відтворення показників цієї операції в податковому обліку.

/Постанова ВС від 03.09.2019 р. у справі № 2а-10773/12/2670/