Новости

Перенесення термінів проведення документальних планових перевірок у зв’язку з відпусткою посадової особи ПКУ не передбачено, але допускається

14.11.2019 / 13:45

Перенесення терміну проведення перевірки, продовження строків її проведення та зупинення проведення перевірки є різними поняттями, мають різну юридичну природу та відмінні правові наслідки. Так, продовження строків проведення перевірок та зупинення їх проведення врегульовано ст. 82 ПКУ.

Поряд із тим перенесення термінів проведення документальних планових перевірок у зв’язку з відпусткою посадової особи товариства або ж через настання інших подібних обставин Кодексом не передбачено.

Проте, на переконання колегії суддів, це не означає, що контролюючий орган позбавлений такого права і що таке перенесення є неможливим. Колегія суддів вважає обґрунтованими доводи касаційної скарги про те, що повноваження контролюючого органу щодо зміни дати початку проведення перевірки у разі настання обставин, які перешкоджають початку її проведення у визначений наказом строк, та визнання таких обставин контролюючим органом поважними, є його дискреційними повноваженнями.

У контексті викладеного варто зауважити, що правова природа наказу як розпорядчого документа керівника установи допускає на практиці можливість унесення до нього змін шляхом видання нового наказу, наприклад, у разі виникнення обставин, які роблять виконання такого документа чи окремого його пункту фактично або юридично неможливим, або ж ускладнюють його виконання.

Метою встановлення визначеного у п. 77.4 ст. 77 ПКУ десятиденного строку є повідомлення платника податків про початок запланованої перевірки його діяльності. Що стосується наказу про внесення змін до попереднього наказу про призначення перевірки, то вимога щодо необхідності дотримання цього строку на нього не поширюється.

Таким чином, на переконання колегії суддів, приймаючи рішення про внесення змін до наказу в частині дати початку проведення перевірки, контролюючий орган не допустив порушення закону або ж прав позивача, а навпаки, намагався узгодити терміни проведення перевірки з платником податків із урахуванням обставин, що склались у товаристві (відпустка бухгалтера).

/Постанова ВС від 09.10.2019 р. у справі № 813/2766/15/