Новости

Проведения самостоятельной корректировки для целей ТЦУ

14.11.2019 / 14:15

ДПС нагадує, що платник податків має право самостійно провести коригування ціни/рентабельності контрольованої операції і податкових зобов'язань виключно щодо ціни контрольованої операції, за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

При цьому платник податків обраховує діапазон ціни/рентабельності для кожної контрольованої операції окремо та визначає необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції.

Крім того ПКУ не передбачено обчислення сальдо від розрахованих позитивних та від'ємних показників коригування окремих контрольованих операцій платника податку, тому при визначенні загальної суми збільшення податкових зобов'язань необхідно враховувати лише контрольовані операції, у яких сума коригування призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування. Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення затверджено постановою КМУ від 04.06.2015 р. № 381 «Про затвердження Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення».

/ІПК від 06.11.2019 р. № 1208/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/