Новости

Госбюджет на 2020 год принят

14.11.2019 / 15:00
Госбюджет на 2020 год принят

Законом, зокрема,  визначено на 2020 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1.093.669.139,3 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 974.670.869 тис. грн та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 118.998.270,3 тис. грн згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.180.099.049,7 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.052.178.829,4 тис. грн та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 127.920.220,3 тис. грн;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 7.375.047,4 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 6.843.480,7 тис. грн та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 531.566,7 тис. грн;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.220.857 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.701.031 тис. грн та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.519.826 тис. грн;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 94.275.720 тис. грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 72.365.510,7 тис. грн та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України  — у сумі 21.910.209,3 тис. грн згідно з додатком 2 до цього Закону;

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 % видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Законом визначено на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.045.148.259,9 тис. грн та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 318.371.749,6 тис. грн.

Законом установлено, що у 2020 році державні гарантії в обсязі до 29.274.083,1 тис. грн можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

а) для забезпечення часткового виконання (не більше 80 %) боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

б) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 10.000.000 тис. грн).

Програми, пов’язані із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Законом установлено у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року — 2 027 грн, з 1 липня — 2 118 грн, з 1 грудня — 2 189 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року — 1779 грн, з 1 липня — 1 859 грн, з 1 грудня — 1 921 грн;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року — 2 218 грн, з 1 липня — 2 318 грн, з 1 грудня — 2 395 грн;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року — 2 102 грн, з 1 липня — 2 197 грн, з 1 грудня — 2 270 грн;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року — 1 638 грн, з 1 липня — 1 712 грн, з 1 грудня — 1 769 грн.

Законом установлено, що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 25 %; для дітей: з 1 січня 2020 року — 85 %, з 1 липня 2020 року — 130 %; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 % відповідного прожиткового мінімуму.

Законом установлено, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2020 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою ст. 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених ст. 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток підприємств, який сплачують суб’єкти, що провадять господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, наземних, водних та повітряних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою ст. 15 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених ст. 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

Згідно із Законом джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою ст. 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених п. 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

суми перевиконання податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету протягом другого півріччя, за умови кумулятивного перевиконання з початку року помісячного розпису податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), але не більше суми кумулятивного перевиконання помісячного розпису загального фонду державного бюджету в цілому;

плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

70 % надходжень від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення), понад обсяги, визначені додатком 1 до цього Закону.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету.

Проект закону зареєстровано за № 2000.