Новости

Одні лише рахунки-фактури та податкові накладні не можуть підтвердити, що правовідносини були завершеними

15.11.2019 / 09:00

Судами попередніх інстанцій досліджені правовідносини, які за поясненнями позивача виникли на підставі усного договору про надання послуг, за змістом якого виконавець надавав послуги з організації просування відеороликів. При цьому письмового договору про надання таких послуг матеріали справи не містять, з урахуванням чого встановити дійсні наслідки реалізації за яким неможливо. Доказів, які б могли підтвердити дійсність вказаної господарської операції, не надано.

Водночас долучені позивачем рахунки-фактури та податкові накладні не можуть підтвердити, що правовідносини між позивачем та його контрагентом були завершеними чи їх мета мала реальний економічний зміст. Виходячи навіть з того, що матеріали справи не містять жодних узгоджувальних документів про розміщення в інтернет-ресурсах рекламних матеріалів. При цьому Верховний Суд, розглянувши матеріали справи, погоджується із висновками судів, що наявні у матеріалах справи податкові накладні та акти не вказують на обсяг та зміст проведеної роботи на замовлення позивача усного договору про надання послуг.

Отже, судами правильно надана оцінка наявним правовідносинам, які, на їх думку, не мали реального змісту, а сформовані документи бухгалтерського обліку лише  містили номінальні відомості про фактично удаваний правочин. При цьому правильно взято до уваги, що податковий орган під час судового розгляду справи в обґрунтування прийнятих спірних ППР навів обставини, які вказували на безтоварність операцій, тоді як позивач не зміг у належний спосіб довести хибність такої позиції.

/Постанова ВС від 10.10.2019 р. у справі № 826/14069/15/