Новости

Зміни до ПКУ з 01.01.2015 р. не встановлювали нового регулювання спірних відносин, а лише ясніше розкривали мету трансфертного ціноутворення

04.12.2019 / 09:00

Розглядаючи цю справу, Верховний Суд виходив з того, що Законом України від 04.07.2013 р. № 408-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» в Україні з 01.09.2013 р. було запроваджено державне регулювання трансфертного ціноутворення. Воно передбачає коригування податкових зобов’язань платника податків до рівня податкових зобов’язань, розрахованих за умови відповідності комерційних та/або фінансових умов контрольованої операції комерційним та/або фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення зіставних операцій, сторони яких не є пов’язаними особами.

За змістом пояснювальної записки до проєкту цього закону вбачається, що податковий контроль за трансфертним ціноутворенням ґрунтується на принципі «витягнутої руки» (Arm’s length principle) — міжнародному стандарті, погодженому державами — членами Організації економічного співробітництва та розвитку і рекомендованому до використання щодо встановлення трансфертних цін для податкових потреб. Принцип «витягнутої руки» викладений у ст. 9 Типової податкової конвенції ОЕСР та передбачає збільшення податкових зобов’язань пов’язаних осіб до рівня податкових зобов’язань непов’язаних осіб за умови відповідності комерційних та/або фінансових умов здійснених ними операцій.

З метою вдосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням та приведення його у відповідність із Настановами ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб Законом України від 28.12.2014 р. № 72-VIII у новій редакції з 01.01.2015 р. було викладено ст. 39 ПКУ. Нею було прямо впроваджено принцип «витягнутої руки», який полягає в тому, що обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником податку, який бере участь в одній чи більше контрольованих операціях, вважається таким, що відповідає принципу «витягнутої руки», якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що застосовуються між непов’язаними особами у зіставних неконтрольованих операціях.

Аналіз мети та принципів трансфертного ціноутворення дозволив Суду дійти висновку про те, що у розумінні положень ст. 39 ПКУ у редакції, чинній як з 01.01.2015 р., так і на час виникнення спірних відносин (до 01.01.2015 р.), зіставними операціями визнавались неконтрольовані операції сторін, які не є пов’язаними особами.

На думку Суду, зміни до ПКУ, які набрали чинності з 01.01.2015 р., не встановлювали нового регулювання спірних відносин, вони лише ясніше розкривали мету трансфертного ціноутворення. Зміст пояснювальної записки до проєкту закону від 04.07.2013 р. № 408-VII свідчить про імплементацію принципу «витягнутої руки» вже з 01.09.2013 р.

/постанова ВС від 09.10.2019 р. у справі № 817/1737/17/