Новости

Збитковий експорт має обумовлюватися економічними причинами

12.12.2019 / 14:10

Суд касаційної інстанції визнав, що господарська операція, направлена на отримання доходу, не завжди може мати позитивний економічний ефект, що є нормальним процесом здійснення господарської діяльності. Неотримання підприємством доходу від окремої господарської операції не завжди свідчить про те, що така операція не пов’язана з господарською діяльністю. При здійсненні господарських операцій існує звичайний комерційний ризик не отримати дохід від конкретної операції.

Разом з тим суд касаційної інстанції не визнав обґрунтованими оскаржувані судові рішення. Він вважає, що суди їх ухвалили без повного та всебічного з’ясування обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Контролюючий орган вказував на придбання позивачем товару без мети використання його в господарській діяльності. Натомість суди при вирішенні справи не з’ясували наявність/відсутність економічних причин отримання збитків від експорту товару за ціною, яка не покриває витрат на придбання такого товару.

Зважаючи на те, що суди порушили норми процесуального права, не дослідили докази у справі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, суд касаційної інстанції дійшов висновку про скасування судових рішень першої та апеляційної інстанцій з направленням справи на новий розгляд.

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 802/462/14-а/