Новости

Переосвидетельствование инвалидности работника МСЭК: какую ставку ЕСВ применять работодателю?

12.12.2019 / 13:40

ДПС України роз’яснила, що роботодавець, в якого працює особа з інвалідністю, нараховує та сплачує єдиний внесок за таку особу у розмірі 22 % з нарахованої суми заробітної плати у проміжок часу між датою, до якої була встановлена інвалідність, і датою отримання завіреної копії довідки МСЕК після переогляду.

Це обґрунтовано такими нормами.

Відповідно до частини тринадцятої ст. 8 Закону № 2464 єдиний внесок зокрема, для підприємств, установ і організацій, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41 % визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.

Підтвердженням встановлення працівнику інвалідності та підставою для застосування єдиного внеску у розмірі 8,41 % відповідно до п. 8 розділу ІII Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449  (далі — Інструкція № 449), є завірена копія довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності (далі — МСЕК).

Нарахування єдиного внеску в розмірі, визначеному пунктом 6 розділу III Інструкції № 449 працюючим особам з інвалідністю на суми заробітної плати (доходу), допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у розмірі 8,41 % здійснюється з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання роботодавцем завіреної копії довідки МСЕК, та закінчуючи датою скасування інвалідності на підставі рішення цієї комісії. При цьому до дати одержання завіреної зазначеної довідки та після дати скасування інвалідності, роботодавець нараховує єдиний внесок у розмірі 22 % визначеної бази нарахування.

/ІПК від 05.12.2019 р. 1748/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/