Новости

Аттестация рабочих мест: как определить аналогичные рабочие места по условиям работы?

12.12.2019 / 15:30

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підставі вимог, зазначених у Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442 (далі — Порядок).

Пунктами 3 та 4 Порядку визначено, що атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затверджуються Мінсоцполітики і МОЗ. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації.

Пунктом 2.3 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці від 01.09.92 р. № 41, визначено, що атестаційна комісія складає «Карту умов праці» (далі — Карта) на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць.

Абзацом 3 Інструкції щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженої спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 27.11.92 р. № 06-41-48 при проведенні атестації робочих місць на групу аналогічних робочих місць допускається заповнення однієї Карти, якщо умови і характер праці на цих робочих місцях аналогічні за всіма показниками умов праці, на яких вже проведена атестація. У разі коли на одному і тому самому  робочому місці або в одній і тій самій робочій зоні виконуються роботи особами різних професій, то на кожну з професій заповнюється окрема Карта.

Під час віднесення робочих місць до аналогічних атестаційна комісія зобовязана обґрунтовано врахувати таке:

  • назви професій або посад на робочих місцях мають бути однаковими;
  • працівники мають виконувати однакові професійні обов’язки, вести однотипний технологічний процес в однаковому режимі роботи, бути забезпечені однаковими засобами індивідуального захисту;
  • на робочих місцях мають застосовуватися однакові системи вентиляції, опалення, освітлення, інструменти, обладнання, матеріали;
  • на робочих місцях мають бути однакові фактори виробничого середовища та трудового процесу.

Робочі місця можна віднести до аналогічних робочих місць у разі наявності у них однакових перелічених показників умов та характеру праці.

За матеріалами ГУ Держпраці у Дніпропетровській області