Новости

Предоставление права пользования частью земельного участка другому лицу по договору сервитута: что с НДС?

12.12.2019 / 18:30

Згідно зі ст. 403 ЦКУ сервітут визначає обсяг прав щодо користування особою чужим майном. При цьому особа, яка користується сервітутом, зобов’язана вносити плату за користування майном, якщо інше не встановлено договором, законом, заповітом або рішенням суду.

Таким чином, оскільки сплата земельного сервітуту є за своєю суттю платою за користування земельною ділянкою, то для платника ПДВ — власника земельної ділянки надання права користування земельною ділянкою іншій особі на підставі договору сервітуту є об’єктом оподаткування ПДВ, який підлягає оподаткуванню за основною ставкою.

/ІПК від 27.11.2019 р. № 1606/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/