Новости

Виконання обов’язку з перерахування податку пов’язане з моментом подання у банк платіжного доручення та його прийняття банком на виконання

17.12.2019 / 10:30

ТОВ своєчасно подало до обслуговуючого банку платіжні доручення для сплати податку, що підтверджується відповідною відміткою банківської установи. Однак банком не було виконано зобов’язань щодо перерахунку вказаних коштів за їх призначенням. Незабаром Правління НБУ прийняло рішення про віднесення банку до категорії проблемних.

Верховний Суд керується тим, що виконання платником податкового обов’язку з перерахування в бюджет суми податкового зобов’язання пов’язане з моментом подання в банк платіжного доручення на перерахування відповідних сум податкових зобов’язань та прийняття його банком на виконання. У разі несвоєчасного надходження до державного бюджету грошових коштів не з вини платника податку платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 804/2553/16/