Новости

Бесплатное распространение товаров в рекламных целях: какие налоговые последствия?

17.12.2019 / 17:00

У разі проведення платником податку рекламних заходів шляхом безоплатного надання взірців товарів особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 %, такий платник податку на прибуток при визначенні об'єкта оподаткування збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму таких товарів у порядку, встановленому пп. 140.5.10 ст. 140 Кодексу.

Щодо ПДВ то, якщо вартість безоплатно переданих товарів (придбаних (ввезених)) для проведення маркетингових/рекламних заходів (у тогму числі для безоплатного розповсюдження) безпосередньо платником або через інших осіб, включається до складу вартості оподатковуваних операцій, зокрема до вартості продажу товарів, які підлягають оподаткуванню та пов'язані з отриманням доходів (підтвердженням чому є, наприклад, калькуляція вартості товарів або інший, визначений обліковою політикою платника податку, документ, який встановлює ціни продажу придбаних, ввезених товарів, та враховує у складі таких цін вартість безоплатно розданих/наданих з рекламною метою товарів), то такі товари вважаються використаними в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку, а тому безкоштовне розповсюдження зазначених товарів не розглядається як окрема операція з постачання і додаткового нарахування податкових зобов'язань з ПДВ не вимагає.

У випадку, якщо безкоштовне розповсюдження придбаних (ввезених) товарів у межах проведення рекламних акцій здійснюється не безпосередньо платником податку, а за його дорученням третіми особами, то послуги таких третіх осіб з розповсюдження зазначених товарів є об'єктом оподаткування податком на додану вартість та підлягають оподаткуванню у загальновстановленому порядку. Базою оподаткування в даному випадку визначатиметься вартість послуги з розповсюдження, а не вартість товарів, які підлягають розповсюдженню.

/ІПК від 12.12.2019 р. № 1873/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/