Новости

Трудовые отношения с несовершеннолетними лицами: какие особенности?

17.12.2019 / 18:00
Трудовые отношения с несовершеннолетними лицами: какие особенности?

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, згідно до вимог ст. 187 КЗпП. При цьому ст. 32 ЦКУ встановлено, що неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років. Згідно до вимог ст. 188 КЗпП праця осіб, які не досягли 14 років, забороняється.

На першому етапі оформлення трудових відносин з неповнолітньою особою роботодавцю необхідно одержати від такої особи (а у випадку працевлаштування осіб від 14 до 16 року від його представників) такі документи:

  • копію свідоцтва про народження (при наявності паспорт);
  • згоду одного з батьків або особи, що його замінює, — якщо особі від 14 до 16 років.

Наступний етап оформлення трудових відносин виконується на підставі пункту 5 частини першої ст. 24 КЗпП, а саме: з неповнолітньою особою укладається  трудовий договір обов’язково в письмовій формі. Слід зазначити, що обов’язковою умовою прийняття на роботу неповнолітніх є те, що неповнолітніх працівників повинні приймати на роботу лише після попереднього медичного огляду (ст. 191 КЗпП).

Надалі такі працівники обов’язково повинні проходити медичний огляд — щороку до досягнення ними 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Мінохорони здоров’я від 21 травня 2007 року № 246. Відповідно до ст. 169 КЗпП організовувати та фінансувати попередній (під час прийняття на роботу) та періодичні обов’язкові медичні огляди неповнолітніх працівників повинен роботодавець.

Згідно з  частиною третьою ст. 26 КЗпП для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється.

Роботодавець повинен вести відповідний облік неповнолітніх працівників, в якому зазначається дата їх народження на виконання вимог ст. 189 КЗпП.

Пунктом 1 частини першої ст. 51 КЗпП для неповнолітніх працівників встановлено скорочену тривалість робочого часу, так:

  • особам від 16 до 18 років — до 36 год. на тиждень (включно);
  • особам від 15 до 16 років — до 24 год. на тиждень (включно);
  • учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, можуть працювати не більше 24 год. на тиждень.

Для учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, тривалість робочого часу не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому пункту 1 ст. 51 КЗпП для осіб відповідного віку.

Законодавством України встановлено пряму заборону на:

  • залучення неповнолітніх працівників до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні (ст. 55, 63, 192 КЗпП, ст. 11 Закону «Про охорону праці»);
  • застосовування праці неповнолітніх осіб на важких роботах та на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (ст. 190 КЗпП, ст. 11 «Про охорону праці»);
  • залучення неповнолітніх осіб до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст. 190 КЗпП, ст. 11 Закону «Про охорону праці»).

Статтею 75 КЗпП та частиною восьмою ст. 6 Закону України «Про відпустки» встановлено, що для неповнолітніх працівників, котрі не досягли вісімнадцятирічного віку, тривалість щорічної основної відпустки становить 31 календарний день. Щорічна основна відпустка повної тривалості надається неповнолітньому працівникові за його бажанням у зручний для нього час (ст. 195 КЗпП, ст. 10 Закону «Про відпустки»). Згідно зі ст. 195 КЗпП та ст. 10 Закону «Про відпустки» неповнолітньому працівникові може надаватися щорічна відпустка повної тривалості в перший рік його роботи на підприємстві, навіть якщо він ще не відпрацював шість безперервних місяців на цьому підприємстві. Для цього неповнолітньому працівникові потрібно лише подати заяву.

За матеріалами ГУ Держпраці у Дніпропетровській області