Новости

Ликвидация ОС: при каких условиях не начисляется НДС?

18.12.2019 / 15:00

У випадку ліквідації основних засобів у зв’язку з їх розібранням або перетворенням у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, платник податку не нараховує податкові зобов'язання з ПДВ (в тому числі відповідно до норм пп. 198.5 ст. 198 ПКУ) у випадку подання контролюючому органу належним чином оформленого акта на списання основних засобів за формою, встановленою наказом Мінстатистики «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995 р. № 352, або за довільною формою, за умови, що такий документ міститиме всю необхідну інформацію, яка дозволяє ідентифікувати операцію та матиме належні реквізити первинного документа. Незалежно від форми складання документа на списання основних засобів такий документ має підтверджувати факт знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням.

Операція з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів (згідно з переліками затвердженими КМУ), отриманих у результаті такої ліквідації основних засобів, звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до п. 23 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

/ІПК від 13.12.2019 р. № 1891/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/