Новости

Учитывание задолженности по финзайму: есть ли разницы для корректировки финрезультата?

18.12.2019 / 17:00

ДПС України на запитання платника щодо дисконтування заборгованості у вигляді фінансової позики та її бухгалтерського обліку повідомила наступне. Згідно з пп. 134.1.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Положеннями Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з дисконтування фінансових активів.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 10.12.2019 р. № 1814/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/