Новости

Занижение (завышение) доли чистой прибыли: как исправить ошибки?

20.12.2019 / 14:40

ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, визначає їх вичерпний перелік, що справляються в Україні, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Статтями 9 та 10 ПКУ визначено вичерпний перелік загальнодержавних і місцевих податків і зборів. У переліку загальнодержавних податків (зборів), встановлених у вказаних статтях, відсутній такий податок (збір) як «частина чистого прибутку (доходу)».

Оскільки «частина чистого прибутку (доходу)» не є податковим платежем, то, відповідно, порядок виправлення помилок, визначений ст. 50 ПКУ для уточнення показників Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджений наказом ДПА від 16.05.2011 р. № 285 (далі — Розрахунок) не застосовується.

Нормативно-правовими актами, які регулюють порядок справляння частини чистого прибутку (доходу) до бюджету є, зокрема, Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V, постанова КМУ від 23.02.2011 р. № 138.

Формою Розрахунку не передбачено подання уточнюючого розрахунку.

Роз’яснення стосовно виправлення самостійно виявлених помилок у Розрахунку викладено у листі ДПС України від 19.04.2012 р. № 11361/7/15-1217.

ЗІР, категорія 102.09