Новости

Расчеты за товары/услуги через платежные терминалы: является ли доходом «единщика» удержанное банком комиссионное вознаграждение?

24.12.2019 / 09:00

У разі використання платіжних терміналів при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги), надані фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку, доходом такого платника єдиного податку вважається сума, що надійшла на розрахунковий рахунок. При цьому датою отримання доходу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку.

Якщо при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) із використанням платіжних терміналів з суми виручки банком утримується комісійна винагорода за надані банком послуги з розрахункового обслуговування, то доходом фізичної особи — підприємця є повна сума виручки (з урахуванням суми комісії, утриманої банком).

/ІПК від 17.12.2019 р. № 1934/04/-36-3-02-07/ІПК/