Новости

Усовершенствовано процедуры проведения финансовой реструктуризации и налогообложения операций финансового лизинга

24.12.2019 / 10:00

Верховною Радою України 20 грудня 2019 року прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу».

Цей Закон розроблений з метою створення ефективного та дієвого механізму для проведення фінансової реструктуризації підприємств України за для сприяння відновленню господарської діяльності боржника, який знаходиться у критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації його заборгованості та/або його господарської діяльності, підтримки стабільності фінансової системи та для забезпечення доступу боржника до фінансування для відновлення його господарської діяльності.

Законом внесено зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких, зокрема:

щодо ПДВ:

- продовжено до 01.01.2023 р. тимчасову норму (п. 46 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ) щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання боржником товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами в процесі проведення процедури фінансової реструктуризації, а також поширено таке звільнення на операції з постачання товарів поручителем (майновим поручителем — заставодавцем, іпотекодавцем);

- звільнено від оподаткування ПДВ операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що було отримано ними від боржників, поручителів (майнових поручителів — заставодавців, іпотекодавців) боржників за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподатковування згідно із п. 46 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ (доповнення новим п. 197.14 ст. 197) та визначено базу оподаткування ПДВ для таких операцій в тій частині вартості майна, яка оподатковуватиметься (доповнення п. 189.15 ст. 189 ПКУ).

- уточнено правила визначення бази оподаткування ПДВ вартість по операціях з постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв’язку з його невиконанням чи неналежним виконанням (зміни п. 189.5 ст. 189 ПКУ).

Щодо податку на прибуток підприємств:

продовжено до 01.01.2023 р. тимчасову норму (п. 39 підрозділу 4  розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ) щодо особливостей податкового обліку по податку на прибуток підприємств в процесі фінансової реструктуризації та внесено термінологічні зміни до зазначеної норми.

Крім того, внесено термінологічні зміни до п. 37 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, яким визначено особливості виконання контролюючими органами плану реструктуризації або плану санації.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Проєкт закону зареєстровано за № 2358.