Новости

Обзор ответов ГНС по текущим материалами Общедоступного информационно-справочного ресурса

27.12.2019 / 09:00

Журнал «Вісник. Офіційно про податки» від 21.12.19 р. № 47-48

Огляд підготувала Людмила Шевчук, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування 

Грудень частина II

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.04

Об’єкт оподаткування

 

Чи включаються до бази оподаткування ПДВ кошти, отримані в результаті заокруглень?

Кошти, отримані в результаті заокруглень відповідно до постанови НБУ від 15.03.2018 р. № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів», не включаються до бази оподаткування ПДВ

101.07

Визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

 

Які документи підтверджують знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів з метою ненарахування податкових зобов’язань з ПДВ за наслідками такого знищення?

Документами, які підтверджують знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів, можуть бути:

сертифікат Торгово-промислової палати України, який підтверджує факт настання обставин непереборної сили (форс-мажору), отриманий відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»;

акт, який засвідчує факт пожежі, складений відповідно до положень Порядку обліку пожеж та їх наслідків, що підписується комісією, до складу якої входить не менш як три особи, у тому числі представник територіального органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій України, представник адміністрації (власник) об’єкта, потерпілий;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення, отриманий в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, в разі викрадення основних засобів;

інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують факт знищення, зруйнування, викрадення основних виробничих або невиробничих засобів.

Документами, які підтверджують знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням, є акт на списання основних засобів, складений за формою, встановленою наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку», або за довільною формою, за умови, що такий документ міститиме всю необхідну інформацію, яка дає змогу ідентифікувати операцію, та матиме належні реквізити первинного документа

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.09

Оподаткування дивідендів та прирівняних до них платежів при визначенні фінансового результату та відображення їх у звітності

 

Як заповнюється уточнюючий Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, у разі заниження (завищення) частини чистого прибутку (доходу) за минулий податковий (звітний) рік?

В переліку загальнодержавних податків (зборів), встановлених у вказаних статтях, відсутній такий податок (збір), як «частина чистого прибутку (доходу)».

Оскільки «частина чистого прибутку (доходу)» не є податковим платежем, то, відповідно, порядок виправлення помилок, визначений ст. 50 ПКУ для уточнення показників Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджений наказом ДПА від 16.05.2011 р. № 285 (далі — Розрахунок), ­не ­застосовується.

Формою Розрахунку не передбачено подання уточнюючого розрахунку.

Роз’яснення стосовно виправлення самостійно виявлених помилок у Розрахунку викладено у листі ДПС України від 19.04.2012 р. № 11361/7/15-1217

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.24

Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами

 

До якого контролюючого органу переселенцю із тимчасово окупованої території необхідно подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, у тому числі з метою реалізації права на податкову знижку: за адресою (місцезнаход­женням) контролюючого органу, який переміщено з тимчасово окупованої території, чи за місцем його реєстрації як тимчасового переселенця?

Якщо платник податків — внутрішньо переміщена особа подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою № 5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, то і декларацію про майновий стан і доходи  він подає до цього контролюючого органу.

Однак якщо такі дії не здійснено, то Декларація подається платником податку за адресою (місцезнаход­женням) контролюючого органу, який переміщено з тимчасово окупованої території

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

106.01

Платники податку

 

Які фізичні особи відносяться до сільськогосподарських товаровиробників з метою визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Фізичні особи, які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності з урахуванням Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарських тварин, володіють та використовують будівлі, споруди, віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, відносяться до сільськогосподарських товаровиробників з метою визначення об’єкта оподаткування згідно з пп. «ж» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.01

Перша — третя група

107.01.01

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

 

Чи має право ФОП бути платником єдиного податку у разі надання провайдерських послуг доступу до мережі «Інтернет»?

Фізична особа — підприємець, яка здійснює діяльність, з надання провайдерських послуг доступу до мережі «Інтернет», що належить до класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку», не може бути платником єдиного податку першої — третьої групи

 

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.02

Обов’язки суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та безготівковій формі

 

Який порядок зберігання установами/підприємствами щоденних фіскальних звітних чеків (Z-звітів) у електронній формі?

Установа/підприємство зобов’язана(е) визначити та затвердити внутрішнім документом місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі, формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів представниками центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику, а також відповідальну за зберігання цих чеків особу

109.13

Гранична сума розрахунків та її обмеження у національній валюті

 

Чи вважається порушенням граничної суми розрахунків, якщо сукупний розмір готівки, яку протягом одного дня суб’єкт господарювання приймає від фізичної особи та видає такій особі, перевищує 50 000 грн?

Приймання суб’єктом господарювання протягом одного дня від фізичної особи та видача такій особі готівки в сукупному розмірі, який перевищує 50 000 грн, вважається порушенням граничної суми розрахунків

 

Чи поширюється обмеження граничної суми готівкового розрахунку на розрахунки з особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність?

Якщо особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не зареєстрована як фізична особа — підприємець, то на готівкові розрахунки з такою особою не поширюється обмеження в розмірі 10 000 (десяти тисяч) грн.

Водночас на розрахунки з такою особою поширюється обмеження у розмірі 50 000 (п’ятдесяти тисяч) грн

109.20

Відповідальність за порушення вимог застосування реєстраторів розрахункових операцій

 

Яка передбачена відповідальність до суб’єктів господарювання за незабезпечення зберігання або втрату КОРО?

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів (у тому числі книги обліку розрахункових операцій), бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

113.02

Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

Які розміри та терміни сплати за ліцензії на оптову торгівлю спиртом?

Річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим встановлено у розмірі 500 000 грн.

Сплата чергового платежу за ліцензії справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій

113.03

Ліцензування роздрібної торгівлі, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

Чи може суб’єкт господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами), проводити розрахунок за реалізовані алкогольні напої (тютюнові вироби) з відстроченням платежу?

Суб’єкт господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами), може проводити розрахунок за реалізовані алкогольні напої (тютюнові вироби) з відстроченням платежу за умови обов’язкової видачі розрахункового документа, в якому зазначає форму оплати «кредит/післяплата/відстрочення платежу». Фіскальний чек, оформлений належним чином, повинен бути виданий покупцю при продажу товарів

113.04

Інші питання

 

Які особи (юридичні, фізичні, постійні представництва нерезидентів) можуть здійснювати виробництво, роздрібну, оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами та чи потрібно філії чи іншому відокремленому підрозділу такої особи отримувати окрему ліцензію?

Виробництво, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами мають право здійснювати виключно суб’єкти господарювання всіх форм власності (юридичні особи чи фізичні особи — підприємці) за умови отримання ліцензії на право провадження відповідного виду діяльності.

При цьому у разі якщо оптова торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами здійснюється через філію (яка не є юридичною особою), інформація про місцезнаходження філії та її ідентифікаційний код зазначаються в додатку до ліцензії, виданої юридичній особі (суб’єкту господарювання)

113.05

Відповідальність

 

Яка відповідальність передбачена до суб’єкта господарювання у разі продажу алкогольних напоїв за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін?

У разі оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої, до суб’єкта господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів — 100 % вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 10 000 грн

 

Чи буде вважатись порушенням вимог законодавства щодо розміру мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв безоплатне їх розповсюдження, в тому числі під час проведення рекламних заходів суб’єкта господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями?

Реклама алкогольних напоїв за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів алкогольних напоїв) забороняється.

Реклама алкогольних напоїв на спеціальних виставкових заходах шляхом безоплатного їх надання безпосередньо зацікавленим та/або професійним відвідувачам, організатор яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється, вважається роздрібним продажем алкогольних напоїв. Витрати суб’єктів господарювання на такі рекламні заходи (спеціальні виставкові заходи) визначаються з урахуванням мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої.

При цьому до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів за оптову або роздрібну торгівлю коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

114.02

Об’єкти оподаткування

 

Які одиниці обліку пального та спирту етилового використовуються в CЕАРП та СЕ?

Одиницями обліку обсягів в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового є:

для пального — літри, доведені до температури 15 °C;

для спирту етилового — декалітри 100-відсоткового спирту, доведені до температури 20 °C

114.07

Складання та подання звітності

 

В якому розділі декларації акцизного податку (та додатках до неї) платники податку — виробники пального відображають суми акцизного податку, сплаченого при придбанні чи імпорті підакцизної сировини, яка використана для виробництва такого пального?

Платники акцизного податку — виробники пального відображають суми акцизного податку, сплаченого при придбанні чи імпорті підакцизної сировини, яка використана для виробництва такого пального, у розділі В декларації акцизного податку (далі — Декларація) та додатку 11 до Декларації.

При цьому у рядку В11 розділу В Декларації зазначаються суми зменшення (коригування) акцизного податку, які обчислюються за формою згідно з додатком 11 до Декларації, зокрема, у рядку В11.2 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з п. 217.6 ст. 217 ПКУ

114.11

Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

114.11.02

Акцизні склади/акцизні склади пересувні

 

Чи повинні розпорядники акцизних складів, у яких обов’язок обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками виникатиме не пізніше 01.10.2019 та не пізніше 01.01.2020, передавати до ДПС дані про фактичні залишки пального та про обсяг обігу пального з 01.07.2019?

Розпорядники акцизних складів, у яких обов’язок обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками виникатиме не пізніше 01.10.2019 р. та не пізніше 01.01.2020 р., не повинні з 01.07.2019 р. передавати до ДПС дані про фактичні залишки пального та/або про обсяг обігу пального на таких акцизних складах.

Обов’язок передачі до ДПС даних про фактичні залишки пального та/або про обсяг обігу пального на акцизних складах виникає у розпорядників акцизних складів з дати, визначеної для обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками

114.11.03

Акцизні накладні/розрахунки коригування

 

Протягом якого терміну з дня реєстрації акцизної накладної суб’єкт господарювання може скласти розрахунок коригування до такої акцизної накладної?

Нормами ПКУ не визначено терміну складання розрахунку коригування до акцизної накладної.

При цьому зареєструвати в ЄРАН розрахунок коригування можливо лише до акцизної накладної, з дати складання якої не минуло 1095 днів.

Коригування акцизних накладних, складених за формами, затвердженими наказом Мінфіну від 25.02.2016 р. № 218 та зареєстрованими в ЄРАН до 15.07.2019 р. (включно), не можливе

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

125.03

Порядок сплати збору

 

Яким чином заповнюється колонка 3 «Загальна кількість діб розміщення у місцях проживання (ночівлі)» розділу І додатка до декларації з туристичного збору?

При заповненні колонки 3 «Загальна кількість діб розміщення у місцях проживання (ночівлі)» розділу І додатка до податкової декларації з туристичного збору зазначається загальна кількість діб проживання (людино-діб) по всіх місцях (ліжко-місцях) за весь звітний період в розрізі внутрішнього та в’їзного туризму (без врахування осіб, які не є платниками туристичного збору згідно з пп. 268.2.2 ст. 268 ПКУ, та надали копії відповідних документів, що підтверджують їх належність до кола таких осіб)

125.04

Звітність

 

Яким чином заповнюються колонки 7 — 12 «Податкова пільга» розділу І Розрахунку до декларації з туристичного збору за III, IV квартали 2019 року?

Податкова декларація з туристичного збору (далі — Декларація) запроваджена для звітування за ІІІ квартал 2019 року, проте на виконання вимог постанови КМУ від 31.10.2018 р. № 891 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233» колонки 7 — 12 «Податкова пільга» розділу І Розрахунку заповнюються у Деклараціях починаючи зі звітування за податкові періоди 2020 року

 

Яким чином заповнюється колонка 2 «Місця проживання (ночівлі)» розділу І додатка до декларації з туристичного збору?

У колонці 2 «Місця проживання (ночівлі)» розділу І додатка до декларації з туристичного збору зазначаються повна назва та адреса місць проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ст. 268 ПКУ

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

131.06

Методи встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

 

Як обчислюється діапазон ціни (рентабельності) та медіана діапазону ціни (рентабельності) для цілей трансфертного ціноутворення щодо кожної операції — окремо чи за всіма операціями, здійсненими з одним і тим самим нерезидентом протягом звітного року?

Необхідна сума коригування ціни контрольованої операції визначається окремо щодо кожної контрольованої операції, тому діапазон ціни (рентабельності) та медіана діапазону ціни (рентабельності) для цілей трансфертного ціноутворення обчислюється окремо для кожної контрольованої операції, винятком можуть бути операції, визначені пп. 39.3.8 ст. 39 ПКУ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

132.02

Пеня

 

Які застосовуються штрафи до суб’єкта господарювання, який до початку перевірки контролюючим органом самостійно виявив факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів та надав уточнюючу декларацію (розрахунок), проте без нарахування та сплати пені?

Якщо суб’єкт господарювання, який до початку перевірки контролюючого органу самостійно виявив факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів та надав уточнюючу декларацію (розрахунок) після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 ст. 39 ПКУ), наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ, проте не нарахував та не сплатив суму пені, контролюючим органом самостійно нараховується пеня.

Крім того, згідно зі ст. 1632 КпАП неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою ст. 1632 КпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

132.05

Відповідальність банків

 

Який день вважається останнім днем нарахування пені при донарахуванні контролюючим органом за результатами перевірки суб’єкта господарювання суми податкового зобов’язання (день вручення ППР чи день зарахування коштів на відповідний казначейський рахунок тощо) та чи додається при цьому розрахунок пені до ППР?

Останнім днем нарахування пені при донарахуванні контролюючим органом за результатами перевірки суб’єкта господарювання суми податкового зобов’язання вважається день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань.

При цьому Порядком надіслання контролюючими органами ППР платникам податків не передбачено відображення у ППР за формою «Р», які надсилаються платнику податків за наслідками перевірки, сум пені відповідно до пп. 129.1.1 ст. 129 ПКУ, а також здійснення розрахунку пені на суму донарахованого податкового зобов’язання, яке додається до такого повідомлення-рішення.

Відображення суми пені за результатами перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкових агентів (юридичних або фізичних осіб), з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, в тому числі податку на доходи фізичних осіб, при виплаті доходів на користь платників податків — фізичних осіб передбачено у повідомленні-рішенні за формою «Д». Така пеня розраховується контролюючим органом, а розрахунок пені із зазначенням інформації, необхідної для їх визначення, разом з ППР форми «Д» та розрахунком штрафних санкцій надсилається (вручається) платнику податків — податковому агенту