Новости

Украина – США: изменения в обмене информацией для налоговых целей

02.01.2020 / 16:00

Офіс великих платників податків ДПС повідомляє, що Верховна Рада ухвалила Закон України від 03.12.2019 р. № 322-IX «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)».

Цей Закон вносить зміни, зокрема до:

Закону «Про банки і банківську діяльність», який доповнено нормою, згідно з якою інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

Порядок розкриття такої інформації встановлюється Нацбанком.

- Закону «Про депозитарну систему України», який також доповнено нормою, відповідно до якої інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

Порядок розкриття такої інформації встановлюється НКЦПФР за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну фінансову політику, та з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Закон набрав чинності 27.12.2019 р.