Новости

У податкових справах необхідно встановлювати мету здійснення господарських операцій

03.01.2020 / 17:00

Верховний Суд переконаний, що у податкових справах доведенню підлягають обставини щодо придбання платником податків товарів з метою використання у власній господарській діяльності. У зв’язку з чим необхідно встановлювати мету здійснення господарських операцій. При цьому суди мають враховувати, що виходячи із норм ст. 627 ЦКУ сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Виходячи із норм ст. 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом тощо.

Тому суди повинні належно досліджувати відповідні доводи платника податків та контролюючого органу щодо придбання товарів з метою/без мети використання в господарській діяльності.

/постанова ВС від 03.12.2019 р. у справі № 826/5486/13-а/