Новости

Належна податкова обачність — законна передумова отримання податкової вигоди

11.01.2020 / 09:40

Верховний Суд звернув увагу, що судом не з’ясовано, за яких обставин і в який спосіб налагоджено господарські зв’язки між позивачем та його контрагентом, хто персонально брав у цьому участь. Вказані обставини входять до предмета доказування у подібних справах та мають істотне значення для вирішення питання щодо права позивача на формування податкового кредиту за спірними господарськими операціями.

При цьому слід враховувати, що підприємницька діяльність здійснюються суб’єктом господарювання на власний ризик. Відтак у господарських правовідносинах учасники господарського обороту повинні проявляти розумну обачливість, адже негативні наслідки вибору недобросовісного контрагента покладаються на таких учасників. Належна податкова обачність — законна передумова отримання отримання податкової вигоди. З цього правила випливає, що сумлінним платникам податку необхідно подбати про підготовку доказової бази, яка б підтверджувала прояв належної обачності при виборі контрагента. Тим паче, що порушення вимог податкового законодавства на будь-якому з етапів є достатнім для висновку про невідповідність фактичних і задекларованих платником податку наслідків господарських операцій для податкового обліку.

/постанова ВС від 04.12.2019 р. у справі № 826/15729/17/