Новости

C 13 января счет отправителя/получателя должен идентифицироваться только при помощи IBAN

13.01.2020 / 09:00
C 13 января счет отправителя/получателя должен идентифицироваться только при помощи IBAN

Нацбанк листом від 23.12.2019 р. № 52-0011/67192 повідомив про зміни з січня 2020 року в роботі Системи електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП):

у зв’язку з переходом Державної казначейської служби України (далі — ДКСУ) на План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203, змінюється перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах СЕП для рахунків ДКСУ. В додатку наведений зазначений перелік балансових рахунків. Повний перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах і електронних розрахункових повідомленнях СЕП, знаходиться в складі експлуатаційної документації СЕП на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_№ BU/DOC/Interface/Zaboroneni_balansovi_rahunki.pdf

з 13.01.2020 р. (включно) згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.09.2019 р. № 118 рахунок відправника/отримувача в електронних розрахункових документах і електронних повідомленнях СЕП має ідентифікуватися тільки за допомогою міжнародного номера банківського рахунку (IBAN). Якщо в документі буде вказано не IBAN, а пара реквізитів «Код банку (МФО)» і «Номер рахунку», то СЕП забракує такий документ.

Опис інтерфейсу між СЕП і САБ банку, в який внесено відповідні зміни, розміщено на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_№ BU/DOC/Interface/

Додаток

Перелік балансових рахунків,
які заборонено вказувати в електронних розрахункових документах для рахунків,
відкритих у Державній казначейській службі України

Рахунок/Клас

Назва рахунків

2451

Єдиний казначейський рахунок

2452

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

2334

Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету

2331

Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків

2332

Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків

2344

Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету

2351

Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів

2352

Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам

2353

Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам

2342

Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків

2341

Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті

2347

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

3751, 3753, 3754, 3755, 3756

Технічні рахунки

Рахунки 4 класу

Розрахунки

Рахунки 5 класу

Капітал та фінансовий результат

Рахунки 7 класу

Доходи

Рахунки 8 класу

Витрати

Рахунки 9 класу

Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів