Новости

Как составить НН по ежедневным итогам операций?

13.01.2020 / 13:00

У податкових накладних за щоденними підсумками операцій, що будуть складатися починаючи з 01.01.2020 р., показники табличної частини розділу Б мають заповнюватися за загальними правилами, встановленими Порядком № 1307.

Зокрема, такими правилами передбачено заповнення табличної частини розділу Б податкової накладної у розрізі номенклатури постачаннятоварів/послуг, а саме:

1)  у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

2) у графах 3.1, 3.3 — код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

3)   у графах 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг;

4)   у графі 6 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

5)   у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

6)   у графі 8 — код ставки;

7)   у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

8)   у графі 11 — сума податку на додану вартість.

/ІПК від 27.12.2019 р. № 2184/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/