Новости

Частичная компенсация процентов при предоставлении товаров в финансовый лизинг: есть ли НДС?

15.01.2020 / 09:30

ДПС України роз’яснила, що операція з передачі майна у фінансовий лізинг для платника податку (лізингодавця) є об’єктом оподаткування ПДВ. База оподаткування такої операції визначається за правилами, встановленими п. 188.1 ст. 188 ПКУ, а датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ згідно з п. 187.6 ст. 187 ПКУ є дата фактичної передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу.

Таким чином, на дату отримання платником податку (лізингодавцем) від нерезидента коштів як часткової компенсації відсотків у межах договору фінансового лізингу або як часткової компенсації вартості майна, що передається у фінансовий лізинг, податкові зобов’язання з ПДВ не визначаються.

/ІПК від 28.12.2019 № 2227/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/