Новости

Порядок взимания в 2020 году платежей за специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов

16.01.2020 / 18:00

Податківці інформують, що частиною п’ятою ст. 18 Закону України від 13.12.2001 р. № 2894-ІІІ «Про тваринний світ» визначено, що порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання об’єктів тваринного світу встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. № 449.

Відповідно до абзацу другого п. 5 Порядку вищезазначеної постанови збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів — це сума авансового платежу за одержання користувачами квот вилову в розмірі 5 % вартості квоти, щоквартальний збір за фактичний вилов рибних та інших водних ресурсів із зменшенням на суму авансового платежу і витрат на здійснення в попередні періоди рибоводно-меліоративні роботи та роботи з відтворення рибних та інших водних живих ресурсів.

Механізм справляння цього збору визначається Інструкцією про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, яка затверджена спільним наказом Держкомрибгоспу, Мінекономіки, Мінфіну, Мінекобезпеки та ДПА України від 24.12.1999 р. № 167/156/299/300/650.

Крім того, зазначаємо, що п. 2.2 Інструкції платник зобов’язаний вести облік вилучених водних ресурсів та щокварталу складати в двох примірниках розрахунок. Один примірник подається до контролюючого органу за місцем реєстрації користувача, а другий — до органу рибоохорони Держкомрибгоспу України, в зоні діяльності якого користувач здійснює вилучення водних живих ресурсів, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Додатком до цього пункту Інструкції затверджено Форму розрахунку платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів.

Згідно з п. 2.6 Інструкції платежі за спеціальне використання водних живих ресурсів вносяться користувачем не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

За матеріалами ГУ ДПС в Івано-Франківській області