Новости

Парламент поддержал проекты относительно BEPS

16.01.2020 / 17:00
Парламент поддержал проекты относительно BEPS

Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроєкти № 1209-1 (256 голосів «за») та № 1210 (283 голоса «за») у другому читанні.

Серед іншого, ці документи пропонують імплементувати в українське податкове законодавство План дій BEPS, спрямований на протидію розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування. 

В частині адміністрування податків зазначеними законопроєктами:

- запроваджено в межах Податкового кодексу України принцип винної відповідальності платника податку за податкові правопорушення;

- визначено вимоги щодо вмотивованості рішення контролюючих органів про накладення штрафів;

- закріплено перелік податкових правопорушень контролюючих органів.  Серед них — недотримання процедури реєстрації платників податку чи порушення у сфері відшкодування ПДВ;

- закріплено матеріальну відповідальність органу за неправомірні діяння його посадових осіб та безвинну відповідальність контролюючих органів тощо.

В частині імплементації положень Плану дій BEPS зазначеними законопроєктами:

- запроваджено концепції оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи;

- запроваджено трирівневу структуру документації для міжнародних груп компаній, яка включає в себе документацію з трансфертного ціноутворення (локальний файл), глобальну документацію (майстер-файл) та звіт у розрізі країн (country-by-country reporting);

- імплементовано положення 8 — 10 кроків плану BEPS щодо контролю за розподілом функцій, ризиків та нематеріальних активів всередині групи компаній, вдосконалення правил для операцій з сировинними товарами шляхом виключення обмеження на застосовування виключно біржових котирувань певних бірж та надання можливості використовувати котирувальні ціни на такі товари;

- визначено порядок проведення процедури взаємного узгодження, що передбачає механізм подачі заяви на розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, вимоги до такої заяви, порядок дій компетентного органу тощо;

- запроваджено концепцію оподаткування прирівняних до дивідендів платежів, що передбачає коригування за методологією та процедурами, передбаченими для контролю за трансфертним ціноутворенням, при здійсненні операцій з нерезидентами.

В частині місцевих податків і зборів значеними законопроєктами:

- запроваджено уніфіковану форму інформації щодо ставок та пільг за всіма місцевими податками і зборами та порядку надання її органами місцевого самоврядування до контролюючих органів;

- скасовано обов’язок органів місцевого самоврядування щодо щорічного прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів;

- скасовано пільги по платі за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території населених пунктів на лінії зіткнення;

- скасовано для платників першої — третьої груп єдиного податку звільнення від сплати земельного  податок у разі провадження діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку).

Окрім того, законопроєкти передбачають зміни, що стосуватимуться   податку на доходи фізичних осібподатку на прибуток підприємстврентної плати тощо.