Новости

Предприниматель на общей системе отчитывается за 2019 год: какие особенности?

17.01.2020 / 12:00

Об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід — різниця між виручкою у грошовій та негрошовій формі і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такого підприємця.

Підприємці подають до податкового органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені для річного звітного податкового періоду. В декларації зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб.

Податкова декларація за звітний календарний рік подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) року.

Сума податкового зобов’язання, зазначена у поданій декларації, сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання декларації.

Податок на доходи фізичних осіб за результатами річної податкової декларації про майновий стан і доходи та у вигляді авансових платежів сплачується підприємцями на загальній системі оподаткування за кодом бюджетної класифікації 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Зверніть увагу, що з 3 січня 2020 року змінено реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету.

З 01.01.2020 р. запроваджується та вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи.

Зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи внесені наказом МФУ від 25.04.2019 р. № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859».

За звітний 2019 рік підприємці подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.2015 р. № 859 (в редакції від 25.04.2019 р. № 177).

У декларації разом з доходами від підприємницької діяльності зазначаються інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Тобто у річній податковій декларації фізичної особи — підприємця разом із доходами від підприємницької діяльності відображаються також інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом  (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати.

Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому ПКУ.

У графі 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» розділу І додатка Ф2 до податкової декларації зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, однак якщо за результатами господарської діяльності отримано збиток, то графа 9 розділу І додатка Ф2 до податкової декларації прокреслюється.

Суми єдиного соціального внеску, сплачені підприємцями на загальній системі оподаткування протягом року (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня звітного року, та до 20 січня року, наступного за звітним роком), враховуються при остаточному розрахунку за календарний рік згідно з даними, зазначеними у Декларації про майновий стан і доходи, та результатами перевірок діяльності таких осіб, що призвела до збільшення або зменшення розміру доходу, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Підприємець — без використання праці найманих працівників — формує та подає звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сам за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Термін сплати зобов’язань, визначених підприємцями на загальній системі оподаткування у Звіті, настає в день подання такого Звіту, відповідно єдиний внесок необхідно сплатити до дати його подання включно.

Зазначені норми визначені: пп. 49.18.5 ст. 49; п. 57.1 ст. 57; п. 177.5, п.177.11 ст. 177 Податкового кодексу.

За матеріалами ГУ ДПС у Запорізькій області