Новости

Какой доход (начисленный или выплаченный) нужно указывать физическому лицу в налоговой декларации о доходах?

20.01.2020 / 10:40

Форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — Декларація) та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — Інструкція) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 р. № 177).

У рядку 10 графи 3 розділу II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» Декларації вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів (пп. 1 п. 2 розділу ІІІ Інструкції).

Згідно з пп. «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) платники податків зобов’язані подавати Декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами розділу ІV ПКУ таке подання є обов’язковим.

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники ПДФО зобов’язані надавати документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою ПДФО, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у Декларації з цього податку.

При цьому особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані надавати на вимогу платника ПДФО відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого ПДФО (пп. «в» п. 176.2 ст. 176 ПКУ).

Враховуючи вищевикладене, під час заповнення Декларації у розділі II «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року», у разі якщо фізична особа зобов’язана подати Декларацію, то така особа зазначає суму нарахованих доходів (у тому числі у вигляді заробітної плати, дивідендів, орендної плати тощо).

За матеріалами ГУ ДПС у Дніпропетровській області