Новости

«Горячая линия»: ГНС отвечает на вопросы налогоплательщиков

24.01.2020 / 14:20
«Горячая линия»: ГНС отвечает на вопросы налогоплательщиков

Нещодавно Головним управлінням  ДПС у Рівненській області  проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником управління податків і зборів з юридичних осіб Хоній З. В.

Тема «гарячої лінії»: «Особливості оподаткування юридичних осіб».


Чи включаються до бази оподаткування ПДВ кошти, отримані в результаті заокруглень відповідно до постанови Правління Національного банку України від 15 березня 2018 року № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів»?

Ні, кошти, отримані в результаті заокруглень відповідно до постанови Правління Національного банку України від 15 березня 2018 року № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів», не включаються до бази оподаткування ПДВ.

За який звітний період вперше подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Мінфіну від 14.11.2019 р. № 481?

Оскільки видання Наказу № 481 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які набули чинності з 01.01.2019 р., то платникам податку на прибуток підприємств рекомендовано подавати Декларацію за звітний (податковий) 2019 рік за оновленою формою.

З яким типом («Звітна» або «Уточнююча») подається податкова декларація платника ЄП четвертої групи, у разі набуття протягом поточного року права власності або користування на площі сільськогосподарських угідь?

У разі набуття протягом поточного року права власності або користування на площі сільськогосподарських угідь, платник єдиного податку четвертої групи зобов’язаний протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним податковим кварталом, в якому виникли такі зміни, подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням уточнюючу загальну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи разом з додатком «Відомості про наявність земельних ділянок», а також підтвердні документи щодо земельних ділянок та їх нормативної грошової оцінки, а до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки — податкову декларацію з аналогічними документами: з типом «Звітна» у випадку, якщо податкова декларація до такого контролюючого органу не подавалася або з типом «Уточнююча звітна», якщо до такого контролюючого органу подавалася «Звітна» податкова декларація.

Чи необхідно ЮО, яка протягом одного календарного місяця придбала та продала легковий автомобіль, подавати декларацію з транспортного податку?

Для юридичної особи, яка протягом одного календарного місяця здійснила державну реєстрацію придбання та зняття з обліку (продажу) транспортного засобу, обов’язок подання податкової декларації з транспортного податку та, відповідно, сплати податку не виникає.

Чи може платник земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної чи комунальної власності в одній податковій декларації з плати за землю одночасно визначити податкові зобов’язання щодо податку та орендної плати?

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» надходження до бюджету земельного податку та орендної плати обліковується за окремими кодами класифікації доходів бюджету. В органах ДПС платнику, який одночасно є платником земельного податку та орендної плати, відкривають окремі інтегровані картки платника для обліку земельного податку та орендної плати.

Тобто, платник, який є одночасно платником земельного податку та орендної плати, має подати до органу ДПС за місцем знаходження земельної ділянки окремо податкову декларацію з плати за землю щодо земельного податку та окремо щодо орендної плати.

Чи подається Податкова декларація екологічного податку з додатками, якщо у звітних періодах поточного року платник екологічного податку не мав об’єктів оподаткування (не здійснював викидів, скидів забруднювальних речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів)?

Платник екологічного податку, який подав до контролюючого органу заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку та у звітних періодах поточного року не здійснював викидів, скидів забруднювальних речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів не подає за ці звітні періоди Податкову декларацію екологічного податку. В іншому випадку подається Податкова декларація із відповідними додатками (за тими видами об’єктів оподаткування, за якими у минулому році здійснювалося обчислення податкових зобов’язань).

Платник, який у звітному році здійснював обчислення податкових зобов’язань з екологічного податку, зобов’язаний за звітний період (квартал) цього року, в якому відсутній об’єкт обчислення екологічного податку, подати Податкову декларацію з відповідними додатками (за тими видами об’єктів оподаткування, за якими раніше у звітному році здійснювалося обчислення податкових зобов’язань).

Який термін вважається граничним з метою подання декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Підпунктом 266.7.5 ПКУ визначено, що платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частинами поквартально.

Тобто, граничним терміном подання декларації є 19 лютого звітного року.

Якщо останній день строку подання податкової Декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 ПКУ).

«Горячие линии»

Дата: 12 марта, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42