Новости

Кваліфікація операції зі сплати відсотків як надання нерезидентом послуги є неправильною

27.01.2020 / 10:40

Податковий орган при збільшенні фінансового результату платника податків (позивача) за 2015 рік на 30 % від суми відсотків, сплачених ним на користь резидента Кіпру за облігаціями власної емісії, виходив з того, що сума сплачуваних відсотків є вартістю «послуг фінансування резидента Республіки Кіпр».

Але колегія суддів вважає такий підхід до застосування пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ до правовідносин зі сплати позивачем на користь компанії з Кіпру відсотків за облігаціями власної емісії неправильним.

Фінансова послуга — це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів (ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

У такому випадку фінансові активи у вигляді сплачених резидентом Кіпру грошових коштів залучає саме позивач.

Тобто позивач вчиняє дії, які охоплюються змістом фінансової послуги і з залучення ф інансових а ктивів, а предметом
зобов’язань резидента Кіпру є сплата коштів за отримані від позивача облігації, а не надання будь-яких послуг. Відповідно, кваліфікація операції зі сплати нерезидентом коштів на користь позивача за отримані облігації як надання послуги є неправильною.

Для того щоб мати правові підстави застосувати пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ, податковим органом мало бути встановлено придбання платником податків чітко визначеної послуги, наданої відповідним контрагентом платника податків.

/постанова ВС від 09.12.2019 р. у справі № 826/5479/18/

«Горячие линии»

Дата: 12 марта, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42